NG Portal o aktivnostima u Negotinu

Category: Mediji i mi Tags: , , , , ,

NG Portal objavio je vest 11. juna 2020. godine o aktivnostima Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, koja je u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN WOMEN) i uz finansijsku podršku Evropske komisije pokrenula niz aktivnosti u Negotinu.

Aktivnosti su usmerene na podizanje svesti o stanju postojećih usluga, uvođenje novih i prilagođavanje postojećih, obezbeđivanje pristupačnih, dostupnih i kvalitetnih usluga i prilagođenih modela komunikacije u postupanju sa ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje.

Pored Negotina, aktivnosti će se realizovati i u opštinama: Doljevac, Kragujevac, Mionica, Novi Kneževac, Raška, Užice, Valjevo, Vranje i Žabalj.

NG Portal, Unapređenje podrške za žene sa invaliditetom

Share this post