ZOOM UE o nasilju nad ženama sa invaliditetom

Category: Mediji i mi Tags: , , , ,

ZOOM UE objavio je vest 16. juna 2020. godine o aktivnostima Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, koja je u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN WOMEN) i uz Finansijsku podršku Evropske komisije pokrenula niz aktivnosti u Užicu, usmerene na unapređenje sistema podrške za žene sa invaliditetom koje su preživele nasilje.

Zbog nedovoljne vidljivosti žena sa invaliditetom u društvu, kao i nedostatka svesti o njihovom položaju i specifičnim oblicima nasilja kojima su izložene, aktivnosti će biti usmerene i na promenu percepcije donosilaca odluka, ključnih aktera na lokalnom i nacionalnom nivou, pružalaca opštih i specijalizovanih usluga, žena sa invaliditetom i lokalne zajednice u celini.

ZOOM UE, Žene sa invaliditetom i nasilje

Share this post