Radio Orange o nasilju nad ženama u podkast emisiji WAVE mreže


Radio Orange 94.0 je objavio podkast emisije Dosta nasilja nad ženama, mreže Žene protiv nasilja Evrope (WAVE) u kojoj je govorila Ivana Zelić, koordinatorka SOS službe …IZ KRUGA – VOJVODINA. U okviru Kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, emisijom su obuhvaćene teme seksualnog i onlajn nasilja, nasilja nad ženama sa invaliditetom, femicida i aktivizma mladih.

Ivana Zelić je u svom uvodnom izlaganju predstavila aktivnosti Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, govorila o specifičnosti nasilja nad ženama sa invaliditetom i načinima pružanja podrške za izlazak iz situacije nasilja.

Podkast ima tri epizode koje su objavljene 28. novembra, 2. i 5. decembra 2021. godine na austrijskom Radio Orange 94.0.

– Žene sa invaliditetom izložene su svim oblicima nasilja kao i žene bez invaliditeta (psihološkom, fizičkom, seksualnom, ekonomskom) s tim da nasilje kojem su izložene često ostaje prikriveno i neprepoznatljivo. Pored svih oblika nasilja, žene sa invaliditetom su u većem riziku da budu izložene zanemarivanju i izolaciji. Često im se uskraćuju lekovi, pomagala, odlazak kod lekara, informacije i sredstva komunikacije u pristupačnim formatima. Žene sa invaliditetom se neretko suočavaju i sa izolacijom (ne mogu samostalno da izađu iz kuće, nemaju pristupačan prevoz, institucije) zbog čega su primorane da ostanu kod kuće, najčešće same sa nasilnim partnerom ili članom porodice. Žene koje ne čuju ne mogu da prijave nasilje telefonom, žene koje ne vide nemaju pristupačne informacije u audio formatu, dok se žene sa fizičkim invaliditetom suočavaju sa arhitektonskim barijerama koje im onemogućavaju odlazak u zdravstvenu ustanovu, policiju, centar za socijalni rad ili pravosuđe. Važno je istaći da su žene sa invaliditetom pored porodičnog i partnerskog nasilja često izložene nasilju od strane medicinskih radnika, personalnih asistenata i zaposlenih u institucijama. Žene sa invaliditetom koje žive u Domovima za smeštaj odraslih lica su u posebno nepovoljnom položaju. O njihovim životima odličuje neko drugi, bez dozvole ne mogu da izađu iz doma, da imaju partnere, nemaju nikakve informacije o svom zdravstvenom stanju, terapiji koja im se daje, sredstvima za kontracepciju i drugim stvarima koje su važne za njihov život. Da bismo ženama sa invaliditetom pružili podršku važno je pre svega da im verujemo kada progovore o nasilju, pružiti odgovarajuću zaštitu i podršku, iskazati razumevanje, bez osuđivanja, ne odlučivati u njihovo ime i ne primoravatii ih da urade nešto za šta nisu spremne, na primer potencirati da prijave nasilje, jer to može dovesti do povećanja rizika i novog nasilja – rekla je Ivana Zelić.

Ivana Zelić od 13:25 do 18:52

Share this post