Portal Južne vesti o preventivnim pregledima u Vranju


Portal Južne vesti je objavio članak 11. novembra 2020. godine o aktivnostima unapređenja seksualnih i reproduktivnih prava žena sa invaliditetom u Vranju, organizovanjem preventivnih ginekoloških pregleda u Zdravstvenom centru Vranje. Zakazivanje pregleda organizuje Odbor za ljudska prava Vranje u saradnji sa Udruženjem multipla skleroze Vranje i još pet udruženja osoba sa invaliditetom iz Vranja. Aktivnosti su rezultat saradnje sa Organizacijom …IZ KRUGA – VOJVODINA u okviru projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava koji se realizuje uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA).

Share this post