Finansirani projekti za unapređenje socijalne zaštite

Category: Mediji i mi

Novi Sad, 03. juli – U velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine dodeljeni su ugovori za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u AP Vojvodini. Ugovori su dodeljeni ustanovama socijalne zaštite i udruženjima građana za realizaciju programa, mera i aktivnosti koje će doprineti unapređenju sistema socijalne zaštite. Kroz realizaciju ovih programa cilj je da se podstiču i razvijaju nove i unapređuju postojeće usluge socijalne zaštite.

Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić je naglasio da je 2017. godina proglašena godinom socijalne zaštite. U cilju unapređenja celokupnog sistema i dobrobiti korisnika za realizaciju Programa unapređenja socijalne zaštite u 2017. godini planirano je i ovim konkursom dodeljeno 56.000.000,00 dinara od čega je 45.000.000,00 namenjeno ustanovama socijalne zaštite, a 11.000.000,00 udruženjima građana – pružaocima usluga. U odnosu na na 2016. godinu to je za 86% više sredstava.

„Na ovaj konkurs stiglo je 108 zahteva ustanova socijalne zaštite, dok su udruženja građana konkurisala sa 186 projekata. Odobreno je 71 projekat za ustanove i 48 projekata udruženja građana.“ rekao je Predrag Vuletić.

Tokom ove godine kroz konkurse Pokrajinskogsekretarijata biće odeljeno 102.000.000,00 dinara. Trenutno je aktuelan konkurs za udruženja građana u oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i populacione politike, putem kojeg će biti dodeljeno 16.000.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Share this post