Radio Koprijan o aktivnostima u Doljevcu

Category: Mediji i mi Tags: , , ,

Radio Koprijan 8. juna 2020. godine, objavio je članak o Organizaciji za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA, nakon niza pokrenutih aktivnosti u Doljevcu usmerenih na unapređenje sistema podrške za žene sa invaliditetom izloženih situaciji nasilja.

Pokrenute aktivnosti deo su projekta realizovanog u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost (UN WOMEN) i uz finansijsku podršku Evropske komisije. Pored Doljevca, projekat se realizuje i u Užicu, Kragujevcu, Mionici, Negotinu, Novom Kneževcu, Raški, Valjevu, Vranju i Žablju.

Projekat je usmeren na podizanje svesti o stanju postojećih usluga i potreba žena sa invaliditetom, uvođenje novih i prilagođavanje postojećih usluga, obezbeđivanje pristupačnih, dostupnih i kvalitetnih usluga, kao i prilagođenih modela komunikacije u postupanju sa ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje.

Radio Koprijan – Počinje realizacija projekta podrške ženama sa invaliditetom u opštini Doljevac

Share this post