Tempo Naxi Radio o aktivnostima …IZ KRUGA – VOJVODINA

Category: Mediji i mi Tags: , , ,

Tempo Naxi Radio objavio je članak o aktivnostima Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, koja će 3. decembra 2020. godine povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom organizovati vebinar na temu Nasilje nad ženama sa invaliditetom i Kovid-19.

Žene sa invaliditetom u proseku su 2 do 5 puta izloženije riziku od nasilja u odnosu na druge žene. Tokom svog životnog veka doživljavaju različite oblike rodno zasnovanog nasilja: od ismevanja i grubih šala, kritikovanja i podrivanja odluka i mišljenja, vređanja i pretnji, preko zanemarivanja potreba, ekonomskog nasilja, uskraćivanja pomagala, kontrole i izolacije, do fizičkog i seksualnog nasilja.

Share this post