Ubijene 33 žene u porodičnom nasilju, uprkos pokušajima prevencije

Category: Mediji i mi, Portal Autonomija

Portal građanske Vojvodine Autonomija, 25. novembar 2015. godine.

Predstavnica organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, Ivana Nikolić, koja se bavi pravima žena sa invaliditetom, rekla je da je od ratifikovanja Konvencije do danas, jedino Pokrajinska vlada učinila prvi korak, odnosno na pokrajinskom nivou usvojila Program za zaštitu žena od nasilja u porodici zaperiod od 2015. do 2020. godine.

Želimo da opomenemo Vladu Srbije i ministarstva da se statistika koja govori o ubijenim ženama godišnje kreće oko 30 do 40 slučajeva, što se na nivou Evrope svrstava među one zemlje sa visokom stopom ubistava žena. To je ono što je poražavajuće – rekla je Nikolić.

Ivana Nikolić je dodala da je najstrašniji ovogodišnji primer Kanjiža u kojoj je ubijeno sedam žena i dva muškarca, nakon što je nadležnima prijavljivano nasilje, ali oni nisu adekvatno reagovali, jer se ovakve prijave prepoznaju kao porodične svađe. Takođe ističe da je potrebno obratiti pažnju i na podatak iz ženskih NVO da godišnje više od 1.000 žena mora da napusti svoj dom i sa decom ode u sigurne kuće, umesto da to učine nasilnici uz pomoć mere iseljenja nasilnika.

Mi insistiramo da počne da se sprovodi mera iseljenja nasilnika, jer se za sada na godišnjem nivou izrekne oko 70 mera iseljenja nasilnika iz stana. Ova mera se veoma uspešno sprovodi u Nemačkoj, Sloveniji i Austriji, gde se godišnje odredi ponekad i po 8.000 iseljenja –  rekla je Nikolić.

Dodala je da je problem i u pravnoj državi, odnosno da u Srbiji svega jedan odsto nasilnika bude procesuiran i osuđen na veće kazne, da su one uglavnom male i novčane, što ugrožava budžet ovih porodica i obeshrabruje žene da traže pomoć, jer one pretpostavljaju da će i sledeći put morati da daju novac za njegovu kaznu.

Mreža SOS Vojvodina, koja se bavi pružanjem podrške ženama žrtvama nasilja u partnerskim i porodičnim odnosima, upozorila je danas da su od početka godine u Srbiji ubijene 33 žene, te da taj broj svake godine raste, iako je država preuzela određene obaveze u njegovom sprečavanju.

Predstavnica SOS mreže, Marija Srdić rekla je na konferenciji za novinare da je osmišljena i kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, koja ima za cilj da upravo državne organe i ključna ministarstva podseti da je Srbija 2013. godine ratifikovala i Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama, ali da je ne primenjuje i da od tada ništa nije urađeno.

Predstavnica Pokrajinskog sekretarijata za ravnopravnost polova, Marina Njilaš rekla je da je Pokrajinska vlada promenila fokus kada se govori o ovoj temi, te da radi na ekonomskom osnaživanju žena iz nasilnih porodica, jer je često to ključni momenat da žena napusti nasilnika i započne samostalan život. Kako je objasnila, Pokrajina je izvojila 10 miliona dinara za konkurse koji se bave ekonomskim osnaživanjem žena, a uspostavljena je i saradnja sa Unijom poslodavaca Srbije.

Predsednik Unije poslodavaca Srbije, Stanko Krstin rekao je da je ova organizacija uradila anketu među članovima o tome da li uopšte znaju da postoje posebne ranjive grupe kojima mogu pomoći, te da će i u narednom periodu raditi na edukaciji.

U Mreži SOS Vojvodina radi šest organizacija, postoji besplatan SOS telefon za žrtve na broju 0800 10 10 10, a 25 obučenih žena i dodatan broj stručnjaka pruža pravno savetovanje, psihološku pomoć i mesto na kojem će žene naići na razumevanje i kojima će biti pružena odgovarajuća podrška

Portal Autonomija

Share this post