Psihološka podrška

Category: Usluge ...IZ KRUGA – VOJVODINA

Psihološka podrška podrazumeva individualno i grupno psihološko savetovanje.

Indivudalno psihološko savetovanje organizuje se za žene sa invaliditetom i obavlja ga psihološkinja tri sata nedeljno u prostorijama organizacije. Podrazumeva individualne razgovore licem u lice ili putem telefona. Termini za individualnu psihološku podršku se zakazuju pozivom na telefon 021/447-040 svakog radnog dana od 9 do 16 časova, upućivanjem mejla na adresu office@izkrugavojvodina.org ili lično u kancelariji organizacije, Bulevar vojvode Stepe 67, Novi Sad.

Psihološke radionice predstavljaju grupni terapijski rad koji vode kvalifikovane psihoterapeutkinje i podrzumevaju osnaživanje učesnica da prihvate sebe. Na psihološkim radionicama učesnice, u grupi u kojoj su okupljene žene sa i žene bez invaliditeta, prorađuju važne teme vezane za svakodnevni život: uloga roditelja i društva u formiranju slike o sebi, odnos prema sopstvenom telu, seksualni odnosi, odnos prema majčinstvu… Zainteresovane za grupnu psihološku podršku mogu se obratiti na telefon 021/447-040 svakog radnog dana od 9 do 16 časova.

Share this post