Istraživački rad

Category: Istraživački rad

Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA je tokom svog dosadašnjeg rada sprovela nekoliko značajnih istraživanja:

Istraživanje o kvalitetu života žena sa invaliditetom sprovedeno je u saradnji s Centrom za istraživanje i edukaciju TIM i organizacijama za podršku osobama s invaliditetom iz pet gradova u Vojvodini: Subotica, Sombor, Kikinda, Zrenjanin i Novi Sad sproveli smo 2011. godine. Cilj istraživanja je bio da se ispitaju prepreke s kojim se suočavaju žene s invaliditetom u Vojvodini u svojoj životnoj sredini. Ono se odnosilo na tri oblasti rada organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, a to su: ekonomsko osnaživanje, reproduktivno zdravlje i zaštita od nasilja i diskriminacije. Dobijeni rezultati ukazali su na stanje i položaj žena sa invaliditetom kada su u pitanju ove tri oblasti.

Istraživanje o seksualnosti žena sa motornim invaliditetom u Vojvodini sproveli smo 2013. godine u saradnji sa organizacijama osoba sa invaliditetom iz Novog Sada, Sremske Mitrovice, Sombora, Subotice i Zrenjanina. U istraživanju je učestvovalo 45 žena sa motornim ivnaliditetom uzrasta od 18 do 65 godina iz različitih mesta Vojvodine. Cilj istraživanja je bio da opiše i analizira iskustva i doživljaje Vojvođanki sa motornim invaliditetom u vezi sa seksualnošću: načine informisanja i sticanja znanja o seksualnosti; telesne promene tokom puberteta; menstruaciju; intimnu ličnu higijenu; izlaske, zabavljanje, prvi poljubac, prvi seksualni odnos; ginekološke preglede i kontracepciju; masturbaciju; partnerske veze i brak; trudnoću, rađanje i odgoj dece.

Istraživanje o iskustvima žena koje su preživele nasilje

Istraživanje je realizovano 2018. godine u okviru projekta „Podrška organizacijama civilnog društva u pružanju usluga ženama i devojčicama koje su preživele nasilje posebno ženama iz marginalizovanih grupa, kao što su žene sa invaliditetom i žene žrtve silovanja i seksualnog nasilja” koji je organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA sprovela u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN WOMEN i uz finansijsku podršku Evropske komisije u okviru Programa Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: primena normi, promena svesti. U okviru istraživanja su dokumentovana iskustva žena sa invaliditetom koje su preživele nasilje i njihova iskustva u pristupu službama i uslugama podrške u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, bezbednosti i pravosuđa.

Istraživanje o dostupnosti službi i usluga zaštite od nasilja

Istraživanje je realizovano 2018. godine u okviru projekta „Podrška organizacijama civilnog društva u pružanju usluga ženama i devojčicama koje su preživele nasilje posebno ženama iz marginalizovanih grupa, kao što su žene sa invaliditetom i žene žrtve silovanja i seksualnog nasilja” koji je organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA sprovela u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN WOMEN i uz finansijsku podršku Evropske komisije u okviru Programa Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: primena normi, promena svesti. U okviru istraživanja su prikupljeni podaci o tome koliko su dostupne usluge zaštite od nasilja u oblasti zdravstva, socijalne zaštite, bezbednosti i pravosuđa, i dokumentovane prepreke sa kojima se žene s invaliditetom suočavaju prilikom pristupa uslugama i službama zaštite.

Share this post