Istraživački izveštaj o kvalitetu života žena sa invaliditetom u Vojvodini

Category: Publikacije i istraživanja

Istraživanje o kvalitetu života žena sa invaliditetom u Vojvodini sproveli smo 2011. godine u saradnji sa Centrom za istraživanje i edukaciju TIM i organizacijama osoba sa invaliditetom.

Cilj istraživanja bio je da se ispitaju prepreke sa kojim se suočavaju žene sa invaliditetom u svojim životnim sredinama. Istraživanje je bilo organizovano tako da pokrije aktuelne oblasti rada organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA i to: еkonomsko osnaživanje, reproduktivno zdravlje i zaštita od nasilja i diskriminacije.

Žene sa iskustvom invaliditeta često se suočavaju sa društvenim, fizičkim, kulturnim i ekonomskim barijerama koje ih sprečavaju da dobiju odgovarajuću zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, zaposlenje.

Dugoročni cilj ovog istraživanja je da pokrene nove projekte i da se poveća broj inicijativa koje će se doprinositi unapređenju kvaliteta života žena sa invaliditetom.

Elektronsku verziju istraživanja možete preuzeti u PDF formatu.

Izradu istraživanja podržala je Mama Cash.

Share this post