Udruženje Leptir iz Srebrenice posetilo Organizaciju …IZ KRUGA – VOJVODINA


Organizaciju …IZ KRUGA – VOJVODINA, 8. jula 2021. godine posetilo je 15 predstavnika Udruženja roditelja hendikepirane djece i omladine Leptir iz Srebrenice. Među posetiocima prisutni su bili jedna od osnivačica Udruženja, Željka Marić Katanić, članovi i članice sa invaliditetom, kao i roditelji dece sa invaliditetom.

Poseta Udruženja Leptir deo je realizacije projekta Gradimo mir i pomirenje kroz poštovanje svih različitosti, koji se sprovodi uz podršku Ekumenske inicijative žena iz Omiša (Hrvatska).

Udruženje Leptir je multietnička organizacija koju čine članovi tri konstitutivna naroda (Srbi, Hrvati i Bošnjaci). Ukupno broji 276 korisnika i deluje kao jedina organizacija ovog tipa na području Birčanske regije koja obuhvata pet opština (Srebrenicu, Bratunac, Miliće, Vlasenicu i Šekoviće).

Svojim aktivnostima okuplja decu i omladinu sa različitim vrstama invaliditeta (fizičkim, senzornim, mentalnim, intelektualnim i kombinovanim) od 5 do 35 godina. Zbog sve većeg broja korisnika starijih od 35 godina i političke nekorektnosti upotrebe termina hendikepirani u nazivu Udruženja, koji datira iz perioda krajem devedesetih, u narednom periodu radiće se na njegovoj izmeni i ukidanju starosne granice za članstvo u Udruženju.

Udruženje Leptir radi na osnaživanju roditelja dece sa invaliditetom, posebno majki, kojima pružaju savetodavnu podršku kako bi što bolje prihvatili svoju decu sa invaliditetom.

Članovima Udruženja pruža se psihosocijalna podrška, logopedski, defektološki i fizioterapeutski tretmani, podrška u obrazovanju i osposobljavanju za samostalan život i rad, te se organizuju brojne kreativne, sportske i radno – okupacione aktivnosti.

Dolazak u Organizaciju …IZ KRUGA – VOJVODINA koja takođe pruža podršku osobama sa invaliditetom, sa naglaskom na osnaživanje žena i zaštitu njihovih prava, imao je za cilj međusobno upoznavanje sa delatnošću, aktivnostima, realizovanim projektima, razmenu primera dobre prakse, deljenje iskustava i izazova u radu sa ženama i osobama različitih vrsta invaliditeta.

Među članicama Udruženja prisutne su bile dve žene sa oštećenjem sluha, koje koriste znakovni jezik. Od velikog značaja za žene bilo je predstavljanje smernica za postupanje profesionalaca u situacijama prijavljivanja nasilja, posebno ukoliko im se obraćaju uz podršku tumača za znakovni jezik.

Smernice se odnose na pružanje osnovnih informacija u odgovarajućem obliku (pisanom, korišćenjem znakovnog jezika, prilagođenog govorenja ili posredstvom tumača za znakovni jezik), održavanje kontakta očima sa ženom sa kojom razgovaraju, prisutnost tumača za znakovni jezik u svim koracima postupanja i poštovanje dostvojanstva i privatnosti žene. Mnoge starije žene sa oštećenjem sluha se ne koriste znakovnim jezikom, tako da ih je važno pitati za odgovarajući način komunikacije, da li je to pisanje ili prilagođeno govorenje. 

Članovima Udruženja takođe su podeljene i brošure Život bez nasilja je tvoje pravo: prepoznaj i reaguj na porodično i partnersko nasilje, kao i snimci prevedene brošure na znakovni jezik namenjeni ženama sa oštećenjem sluha.

Poseta Organizaciji …IZ KRUGA – VOJVODINA za nas je veoma veliko i pozitivno iskustvo. Dala nam je vetar u leđa i motivaciju da se po ugledu na njen rad i postignute rezultate borimo za promenu svesti u konzervativnoj sredini poput Srebrenice u kojoj su ljudi nedovoljno informisani, imaju visok prag tolerancije na nasilje i nedovoljno razumevanja za osobe sa invaliditetom – kaže Željka Marić Katanić. 

Foto: Maja Tomić

Share this post