Predstavnica Mreže …IZ KRUGA – Srbija na sastanku

Category: VESTI

Predsednica Saveta za ravnopravnost polova Republike Srbije mr. Stana Božović organizovala je u utorak, 10. septembra 2013. godine sastanak povodom uspostavljanja partnerstva organizacija civilnog društva i Saveta za ravnopravnost polova Republike Srbije.

Vlada Republike Srbije je u okviru svog mandata posvećena stvaranju jednakih mogućnosti za muškarce i žene u svim oblastima i na svim nivoima društvenog delovanja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva koje se bave temom rodne ravnopravnost i ljudskim pravima.

Tokom izuzetno konstruktivnog dijaloga predlaganja inicijativa predstavnici organizacija Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Komiteta pravnika za ljudska prava, Bibija, Beogradski centar za ljudska prava Zajedno Zajedno, Autonomni ženski centar, ASTRA, Labris, „Mreža …IZ KRUGA – Srbija”, Jednake mogućnosti i OEBS-a u dijalogu sa gospođom Stanom Božović postigli su načelan dogovor o daljem radu.

Jedna od glavnih tema sastanka bilo je iniciranje institucionalizovane saradnje i potpisivanja Memoranduma o saradnji između Saveta i organizacija, koji su organizacije prihvatile i koji će biti realizovan u narednom periodu u okviru zajedničke saradnje. Takođe je utvrđena i dinamika budućih susreta, koji će se po predlogu organizacija, odvijati u vremenskom razmaku od tri meseca u okviru radnih grupa, dok će se plenarni sastanci odvijati jednom godišnje.

Organizacije su predstavile svoje aktivnosti, ciljeve i potrebe, kao i moguće modalite saradnje sa Savetom. Nakon ovog inicijalnog sastanka, organizacijama i Savetu za rodnu ravnopravnost predstoji period intenzivnog rada na formulisanju Memoranduma o razumevanju, kao i na formulisanju zajedničkih inicijativa.

Predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije i državna sekretarka Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Stana Božović, zahvalila je organizacijama na učešću i uvažila njihove ideje a predstavnice organizacija civilnog društva predložile da principi saradnje budu deo šireg dogovora odnosno da se kroz mreže uključi što veći broj organizacija iz cele Srbije. Lepojka Mitanovski iz organizacije “Mreža …IZ KRUGA – Srbija” uverena je da ova saradnja neće biti samo slovo na papiru kao što se u velikom broju slučajeva do sada dešavalo, a Divna Vučković iz „Jednakih mogućnosti” zahvalila se na inicijativi za stvaranje struktuiranog okvira odnosno organizovanog načina rada.

Share this post