Govor i zločin iz mržnje

Category: VESTI

Helsinski odborPredstavnica organanizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA je u ponedeljak, 24. marta 2014. godine, učestvovala na sastanku sa temom Govor i zločin iz mržnje – pravni okvir i praksa, koji je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji.

Pored predstavljanja pravnog okvira, održana je i grupna diskusija između predstavnika/ca organizacija civilnog društva. Teme diskusije bile su:

  • Uloga obrazovnog sistema u prevenciji zločina iz mržnje i govora mržnje.
  • U kom mediju se najčešće javlja govor mržnje (štampa, TV, internet) i koliko podstiču na rast zločina iz mržnje?
  • Uloga medija.
  • Uloga medijskih organizacija i samoregulacionih tela u sprečavanju govora mržnje.
  • (Ne)postojanje adekvatne zakonske regulative u borbi protiv zločina iz mržnje.
  • Uloga političkih partija u prevenciji ili podstrekivanju na zločine iz mržnje.
  • Efikasnost institucija u prevenciji zločina iz mržnje (policijskih uprava, sudova…).
  • Odnos institucija prema vinovnicima incidenata i prema žrtvama.
  • Koje organizacije su vinovnici incidenata?
  • Ko su mete zločina iz mržnje?

Na sastanku je zaključeno da su govoru mržnje najviše izloženi pripadnici LGBT populacije i Romi. Glavni vinovnici incidenata su predstavnici ekstremnih desničarskih organizacija kao i mladi koji podržavaju stavove ovih organizacija. Osobe sa invaliditetom nisu u toj meri izloženi govoru i zločiniu iz mržnje kao što su LGBT osobe i Romi, ali su u široj društvenoj zajednici i dalje prisutni brojni stereotipi i predrasude kada je u pitanju ova grupa. Nasilje nad ženama sa invaliditetom koje su višetruko diskriminisane i dalje ostaje nedovoljno vidljivo, a neretko postoji stav da ono i ne postoji. U medijima je vrlo često prisutno senzacionalističko izveštavanje kada je u pitanju nasilje nad ženama sa invaliditetom i problemu se ne prilazi na adekvatan način.

Na sastanku je zaključeno da se osnuje zagovoračka Platforma civilnog društva s kojom će se nastupati ispred relevantnih nadležnih institucija, Platformi će moći da se priključe sve organizacije zainteresovane za zajedničku bobru protiv govora i zločina iz mržnje.

Share this post