Pravna radionica

Category: VESTI

Predstavnice organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, su 10. i 11. februara 2014. u Novom Sadu učestvovale na prvoj radionici u okviru projekta Unapređenje usluga za žene sa iskustvom nasilja na teritoriji AP Vojvodine.

Projekat realizuje Centar za podršku ženama iz Kikinde uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške i u partnerstvu sa organizacijama Mreže SOS Vojvodina. Pored dve navedene organizacije Mrežu čine i SOS Ženski centar (Novi Sad), Ženska Alternativa (Sombor), Udruženje Roma Novi Bečej – SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina (Novi Bečej) i Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin).

Cilj projekta je da raznovrsnim aktivnostima unapredi kapacitete ženskih organizacija koje deluju u Mreži SOS Vojvodina radi unapređenja postojećih i uspostavljanja novih usluga u gradovima/opštinama u kojima deluju ove organizacije. Projektne aktivnosti se realizuju od decembra 2013. do novembra 2014. godine i doprineće unapređenju profesionalnih kapaciteta i standrada rada i povećati stepen prepoznavanja organizacija koje deluju u Mreži SOS Vojvodina.

Vanja Macanović, advokatkinja i koordinatorka pravnog tima Autonomnog ženskog centra iz Beograda je u radionici predstavila rezultate istraživanja Krivičnopravni odgovor na nasilje u Vojvodini i diskutovane su karakteristike u postupanju tužilaštva i sudova. Nakon toga, predstavnice organizacija iz Mreže SOS Vojvodina prezentovale su svoja iskustva iz sudske prakse u radu sa korisnicama.

Share this post