Ulična akcija u Zrenjaninu

Category: VESTI

Predstavnice organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, aktivistkinje Zrenjaninskog edukativnog centra i žene sa invaliditetom iz zrenjaninskih organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom, obeležile su DAN ŽENA uličnom akcijom kojom su promovisale jednaku dostupnost zdravstvene zaštite za sve žene. Akcija je bila usmerena na žene sa invaliditetom, kojima ginekološki pregledi nisu dostupni zbog nepristupačnosti domova zdravlja u Zrenjaninu.

Ulična akcija je aktivnost projekta Dostupnost zdravstvene zaštite za žene sa invaliditetom u Zrenjaninu, koji, uz podršku Trag FONDACIJE, realizuje Zrenjaninski edukativni centar u partnerstvu sa organizacijom …IZ KRUGA – VOJVODINA. Cilj projekta je da se ženama sa invaliditetom obezbedi jednako pravo na zaštitu reproduktivnog zdravlja i prevenciju bolesti, koje im je garantovano Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i Zakonom o pravima pacijenata. Da bi se ovaj cilj ostvario potrebno je da Dispanzer za žene u Zrenjaninu nabavi jedan hidraulični sto, adaptira jednu od prostorija u pristupačnu ambulatu i obezbedi adekvatan pristup. Ovaj sto se koristi i za lakše preglede starijih žena i trudnica, tako da bi i veliki broj sugrađanki bez invaliditeta imao koristi od ove investicije.

Obezbeđivanjem tehničko-tehnoloških uslova u Dispanzeru za žene u Zrenjaninu, žene sa motornim invaliditetom imale bi jednako dostupno pravo na zaštitu reproduktivnog zdravlja i prevenciju ginekoloških bolesti. Zrenjanin bio ujedno postao prvi grad u Banatu i četvrti u Vojvodini (pored Bačke Topole, Novog Sada i Sombora) koji ima ginekološki hidraulični sto.

Share this post