Sastanak Operativne mreže za zaštitu žena i dece od nasilja u porodici ZORA

Category: VESTI

Koordinatorka SOS telefona organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA je u sredu, 19. februara 2014. godine, prisustvovala sastanku članica Operativne mreže za zaštitu žena i dece od nasilja u porodici ZORA.

Mreža ZORA deluje sa ciljem da se pruži sveobuhvatna i adekvatna zaštita žena koje su izložene nasiju u porodici ili partnerskom odnosu. Mrežu čine sve relevantne institucije sa teritorije grada, kao što su Policijska uprava, Osnovni, Viši, Apelacioni i Prekršajni sud, Osnovno javno tužilaštvo, Dom zdravlja, Socijalna služba Instituta za psihijatriju, Predškolska ustanova Radosno detinjstvo, Medicinska škola 7. april, Osnovna škola Svetozar Marković – Toza, Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj, Savetovalište za brak i porodicu, Sigurna ženska kuća, kao i nevladine organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA i SOS Ženski centar.

Sastanak je održan u prostorijama Centra za socijalni rad u Novom Sadu sa sledećim dnevnim redom:

  • Informacija o sporazumu o saradnji u sprovođenju zaštite žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima;
  • Nova procedura postupanja u zaštiti žena i dece od nasilja u porodici i Interni tim u okviru Centra za socijalni rad;
  • Diskutovanje procedura postupanja u zaštiti žena i dece od nasilja u porodici u okviru Mreže ZORA.

Prema sugestiji Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike neophodno je sačiniti sporazum o saradnji u sprovođenju zaštite žena od nasilja u porodici koji će potpisati sve članice Mreže.

Centar za socijalni rad će formirati Interni tim koji će biti nadležan za zaštitu žena i dece od nasilja u porodici. Interni tim će uključivati tri stručne osobe. Timom će upravljati rukovodilac. Zadatak internog tima je da svaki slučaj nasilja u porodici prati od prijavljivanja do razrešenja postupka.

Institucije i organizacije članice Mreže Zora predstavile su svoje procedure postupanja u zaštiti žena i dece od nasilja u porodici i istakle značaj saradnje svih institucija i organizacija u rešavanju pojedinačnih slučajeva.

Share this post