Prezentacija rezultata projekata

Category: VESTI

U četvrtak 27. novembra 2014. predstavljeni su rezultati projekta „Unapređenje usluga za žene sa iskustvom nasilja na teritoriji AP Vojvodine” u zgradi Skupštine AP Vojvodine.

Projekat je od decembra 2013. do decembra 2014. godine realizovao Centar za podršku ženama (Kikinda) u saradnji sa organizacijama članicama Mreže SOS Vojvodina uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji. Cilj projekta je bio da raznovrsnim aktivnostima unapredi kapacitete ženskih organizacija koje deluju u Mreži SOS Vojvodina radi unapređenja postojećih i uspostavljanja novih usluga u gradovima/opštinama u kojima deluju organizacije članice Mreže SOS Vojvodina.

Mrežu SOS Vojvodina čini šest ženskih nevladinih organizacija koje deluju na teritoriji Vojvodine i pružaju specijalizovanu podršku ženama koje su izložene nasilju, kroz usluge SOS telefona i druge vidove podrške. To su, pored Centra za podršku ženama (Kikinda), …IZ KRUGA – VOJVODINA (Novi Sad), SOS ženski centar (Novi Sad), Ženska alternativa (Sombor), Udruženje Roma Novi Bečej – SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina (Novi Bečej) i Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin).

Na događaju su Đurđa Ćazić (SOS ŽENSKI CENTAR) i Ivana Nikolić (…IZ KRUGA -VOJVODINA) predstavile Rezultate istraživanja o zadovoljstvu žena sa iskustvom nasilja u partnerskom odnosu uslugama i postupanjem policije i centara za socijalni rad u Novom Sadu.

Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Balint Juhas, istakao je da je rad SOS Mreže veoma bitan, jer nasilje u porodici skoro nikada nije izolovan slučaj, i obično traje od jedne do pet godina pre prijavljivanja Centru za socijalni rad. Mreža u međuvremenu pruža emotivnu podršku uz razumevanje za žene žrtve nasilja i omogućuje da žrtve mogu da steknu znanje i informacije o svojim pravima i najboljem načinu da ih ostvare”.

Tekst o događaju možete pročitati na prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Share this post