Dostupnost zdravstvene zaštite za žene sa invaliditetom

Category: VESTI

Predstavnica organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA je u petak, 11. aprila učestvovala na okruglom stolu koji je održan u hotelu Vojvodina u Zrenjaninu na temu Dostupnost zdravstvene zaštite za žene sa invaliditetom. Okrugli sto je održan u organizaciji Zrenjaninskog edukativnog centra, a uz podršku Trag fondacije.

U diskusiji su pored predstavnice naše organizacije učestvovale i predstavnice Zrenjaninskog edukativnog centra, načelnica zrenjaninskog Dispanzera za žene, dr Gordana Marković i žene sa invaliditetom iz Zrenjanina.

Predstavnica organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, Ivana Nikolić koja se bavi pravima žena sa invaliditetom je govorila o vrstama invaliditeta, broju ljudi koji imaju invaliditet, njihovom načinu života, predrasudama i diskriminaciji od strane ljudi bez invaliditeta, kao i o negativnom stavu prema osobama sa invaliditetom koji postoji u našoj kulturi.

Radoslava Aralica iz Zrenjaninskog edukativnog centra je istakla da svaka deseta žena u Zrenjaninu živi sa nekom vrstom invaliditeta i da je lokalna samouprava Zrenjanina pokazala volju za rešavanje problema pristupačnosti pre svega dostupnosti zdravstvene zaštite za žene sa invaliditetom.

Načelnica Dispanzera za žene, dr Gordana Marković, rekla je da svi zaposleni u Domu zdravlja podržavaju ovu akciju, jer se njome rešava veliki problem, olakšava rad medicinskom kadru, a ženama se omogućava komforniji pregled.

Kako su učesnice okruglog stola istakle, pored hidrauličnog stola, u Dispanzeru je neophodno postaviti rampu za osobe sa invaliditetom, nabaviti prenosivi ultrazvuk, prilagoditi ambulantu i toalet za žene sa invaliditetom.

Na kraju okruglog stola donet je zaključak da lokalne probleme treba rešavati lokalnim kapacitetima, jer svi imaju isti cilj – da unaprede naše društvo , a da društvo pokaže koliko je spremno da napreduje i da se razvija upravo kroz brigu o marginalizovanim grupama.

Share this post