VESTI ...IZ KRUGA – VOJVODINA

NAŠE USLUGE

SOS služba za žene sa i bez invaliditeta u situaciji nasilja

Informativni centar za osobe sa invaliditetom

Psihološka podrška za žene sa invaliditetom i za majke dece sa invaliditetom

Organizovanje odlazaka žena sa invaliditetom na ginekološke preglede